EPEak

Laister:
- Deialdia Hizkuntza-eskakizunak
- EPEa Osakidetza
- EPEa Hezkuntza

GOI-MAILAKO TITULUDUNA, LIBURUZAINA - GIZARTE LANGILEA

Aulario de las Nieves de Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de 2018
Desde Donostia-San Sebastián y Bilbao
Gutxienez 15 plaza14€tik
Informazio gehiago eta kontratazioa